Προϊόντα Εμπορίας - Αντιπροσωπείες

Πέραν των προιόντων δική μας παραγωγής , η εταιρεία μας διαθέτει στην αγορά επιλεγμένα και επώνυμα δομικά υλικά πολύ υψηλών προδιαγραφών από τους πιο καταξιωμένους οίκουςτης παγκοσμιας αγοράς για εξειδικευμένες και αποτελεσματικές λύσεις στα κατασκευαστικά προβλήματα. Μεταξύ αυτών είναι οι εταιρείες: FIBRAN, SIKA, PENETRON, KNAUF, BAUMIT, USG, THORO, DRIZORO, FIRESTONE, MAPEI, INDEX, BASF, STO, AMF, ARMSTRONG, ALCHIMICA, INTERMIX, PERLOMIN.

 • Πιστοποιημένη διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) για κάθε χρήση.

 • Εξηλασμένη πολυστερίνη Fibran
 • Ορυκτοβάμβακες Fibran και Κnauf

 • Yαλοβάμβακες

 • Kόλλες Θερμοπροσόψεων

 • Ακρυλικοί, σιλικονούχοι, σιλοξανικοί και τσιμεντοειδείς σοβάδες

 • Σοβάδες νανοτεχνολογίας

 • Στηρίγματα γωνιόκρανα και υαλοπλέγματα θερμοπροσόψεων

 • Τσιμεντοειδή στεγανωτικά επιχρίσματα

 • Ακρυλικά, Ασφαλτικά και πολυουρεθανικά συστήματα στεγάνωσης

 • Ασφαλτόπανα , μεμβράνες PVC και ΤPO, μεμβράνες κεραμοσκεπών

 • Σφραγιστικά αρμών, μαστίχες ,κορδόνια ,πυράντοχα σφραγιστικά

 • Ταινίες στεγάνωσης αρμών

 • Γεωυφάσματα, αποστραγγιστικές μεμβράνες ΗDPE.

 • Πλήρη συστήματα φυτεμένων δωμάτων

 • Βοηθητικά υλικά σκυροδέτησης

 • Πρόσμικτα σκυροδεματος και κονιαμάτων

 • Κορνίζες - Φουρούσια EPS για εμφανή μπετά

 • Ρευστοποιητές – Υπερευστοποιητές- Στεγανωτικά μάζης

 • Λάδια ξυλοτύπων, Φαλτσογωνιές, Νεροσταλάκτες

 • Χαρτότυποι

 • Ενέσιμες εποξειδικές ρητίνες

 • Εποξειδικά συστήματα δαπέδων

 • Ανθρακονήματα – Ανθρακουφάσματα

 • Αναστολείς διάβρωσης σιδηροπλισμών

 • Περλίτες - Έτοιμα τσιμεντοκονιάματα δαπέδων

 • Ειδικά επισκευαστικά κονιάματα αποκαταστάσεων

 • Γυψοσανίδες - Τσιμεντοσανίδες Knauf ,Rigips, Technogips

 • Μεταλλικά προφιλ KnaufSecurity

 • Στόκοι , Εξαρτήματα, Βίδες, Θυρίδες

 • Εργαλεία ξηράς δόμησης

Συνεργασίες - Αντιπροσωπείες 

firban
geolan
knauf
sika
mitau
sto
penetron
mapel
alchimica
exha
basf